Contact opnemen Demo aanvragen Informatiepakket aanvragen Aanmelden voor de nieuwsbrief

Icologiq Elements in de Life Science

Icologiq biedt EQMS software waarmee organisaties in de life Science aan strikte regels kunnen voldoen, zonder daardoor gehinderd te worden in hun innovatievermogen en productiviteit. Icologiq biedt standaard oplossingen die voldoen aan de eisen van de FDA zoals 21 CFR Part 11, digital signature en het wereldwijd normaliseren van processen.

Icologiq biedt oplossingen op de volgende gebieden:

SHE Management

Icologiq Elements SHE Management ondersteunt het complete proces van incident (event)- en actiemanagement. Registratie van events, een dispatch functie, root-cause analyse, preventieve/correctieve acties en verificatie zijn enkele van de workflowstappen die binnen de module worden ondersteund. Met behulp van templates kan een geautoriseerde business analist of key user zelf nieuwe typen events en workflows definiëren. 

Continuous improvement

Verbetervoorstellen worden in deze module via een workflow door de organisatie geleid. Daarbij kan vanuit iedere invalshoek beoordeeld worden of, en zo ja, hoe een verbetering kan worden doorgevoerd. Doordat verbeteringen via Icologiq Elements worden vertaald naar de uitvoering (werkvloer), kunnen ook complexe mutaties die meerdere processen en meerdere afdelingen raken, snel en effectief organisatiebreed uitgevoerd worden.

Risicomanagement (Fine and Kinney)

Aan de hand van een generiek inzetbare risicomatrix kunnen alle typen meldingen worden beoordeeld op het potentiële risico dat ze veroorzaken. Door constante monitoring op de status van alle geprioriteerde risico’s kunnen de risico’s worden beheerst vanuit een top-down benadering.

Icologiq biedt hiervoor een compleet gestandaardiseerd framework van configurabele oplossingen:

Safety management

Met Icologiq Elements worden alle risico’s vastgelegd, zodat inzicht ontstaat in de frequentie waarmee ze zich voordoen. Tevens wordt de status vastgelegd van voorgestelde verbeteringen die moeten voorkomen dat het risico zich nog een keer voordoet. Door voortdurende terugkoppeling tussen het geformuleerde beleid en de uitvoering daarvan houdt u de vinger aan de pols of verbeterplannen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Wet- en regelgeving

Icologiq Elements standaardiseert alle processen die een relatie hebben tot het managen van risico’s en veiligheid. Deze standaard incorporeert uiteraard alle op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door risicomanagement en safety te beheren weet u exact of u compliant bent. Een dashboard maakt inzichtelijk op welke gebieden maatregelen/acties nodig zijn en geeft de prioriteiten aan.

Digitalisering

Digitalisering van processen is een prioriteit in vele sectoren. Ook in de Life Science industrie speelt digitalisering een dominante rol omdat daarmee de complete keten end-to-end gesloten kan worden. Zo ondersteunt Icologiq organisaties met het toepassen van FDA 21 CFR Part 11. Dit is een toepassing van elektronische dataopslag en elektronische handtekeningen, waardoor processen efficiënter verlopen. 

Meer weten over onze slimme oplossingen? Neem vrijblijvend contact op!