Contact opnemen Demo aanvragen Informatiepakket aanvragen Aanmelden voor de nieuwsbrief

Icologiq Elements in Chemie, Oil & Gas

Binnen de Chemie en Oil & Gas branche spelen compliance en veiligheid een uiterst belangrijke rol. Organisaties moeten voldoen aan wet- en regelgeving en strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn Safety Health & Environment (SHE) veelgehoorde termen bij de organisaties in deze branches. Met interne programma’s trachten organisaties kwaliteit en veiligheid een integraal onderdeel te maken van de dagelijkse operaties. Door middel van registratie van incidenten en gebeurtenissen, het in kaart brengen van risico’s, en interne en externe audits uit te voeren zijn organisaties continue bezig met compliance en continue verbeteren.

Icologiq helpt hierbij door het digitaliseren en normaliseren van processen en biedt daarvoor oplossingen op de volgende gebieden:

Safety management

Met Icologiq Elements worden alle risico’s vastgelegd, zodat inzicht ontstaat in de frequentie waarmee ze zich voordoen. Tevens wordt de status vastgelegd van voorgestelde verbeteringen die moeten voorkomen dat het risico zich nog een keer voordoet. Door voortdurende terugkoppeling tussen het geformuleerde beleid en de uitvoering daarvan houdt u de vinger aan de pols of verbeterplannen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Risicomanagement

Aan de hand van een generiek inzetbare risicomatrix kunnen alle typen meldingen worden beoordeeld op het potentiële risico dat ze veroorzaken. Door constante monitoring op geprioriteerde risico’s kunnen de risico’s worden beheerst.

SHE Management 

Deze module maakt het mogelijk om diverse typen events (zoals incidenten, bijna ongevallen, observaties of inspecties) eenduidig te registreren, behandelen en erover te rapporteren.

Management of Change

De Management of Change module standaardiseert het proces waarlangs relevante wijzigingen binnen de organisatie via een workflow worden behandeld. Ieder type verandering kan aan de hand van voorgedefinieerde criteria worden getoetst. Daarna kan de implementatie van de ‘change’ worden gevolgd en geëvalueerd. Op ieder moment kan de relevantie en effectiviteit van reeds uitgevoerde changes opnieuw worden beoordeeld.

Icologiq biedt hiervoor een compleet gestandaardiseerd framework van configurabele oplossingen:

Wet- en regelgeving

Icologiq Elements standaardiseert alle processen die een relatie hebben tot het managen van risico’s en veiligheid. Deze standaard incorporeert uiteraard alle op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door risicomanagement en safety te beheren met Icologiq Elements weet u exact of u compliant bent. Een dashboard maakt inzichtelijk op welke gebieden maatregelen nodig zijn en geeft de prioriteiten aan.

BRZO 2015 (Implementatie Seveso III-richtlijn)

De BRZO-regelgeving wordt ingepast binnen de standaardprocessen die wij in Icologiq Universe hebben gedefinieerd. Zo weet u voortdurend of uw organisatie compliant is met de Seveso III-richtlijn.

Meer weten over onze slimme oplossingen? Neem vrijblijvend contact op!