Skip to content

Nieuws

Risico Management: van noodzakelijk administratief werk naar het benutten van nieuwe kansen

08-07-2021

Een gevaar of ongeval zit in een klein hoekje, juist bij bedrijven die opereren in sectoren waar kwaliteit en veiligheid een grote rol spelen. Risico’s in de bedrijfsvoering kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, ernstige klachten en zware kostenposten in de vorm van schadeclaims, boetes en verliezen. Bovendien kunnen risicovolle situaties, bijvoorbeeld een onveilig product, leiden tot langdurige reputatieschade voor een bedrijf. Daarom is het van belang om risico’s binnen je bedrijf nauwkeurig in kaart te brengen en stappen te zetten om deze zoveel mogelijk te beperken. Wat is Risico Management precies en hoe krijg je als manager de controle over het risicobeleid binnen je organisatie?

Risico Management is een continu proces dat risico’s identificeert en op waarde schat. Ook bepaalt het hoe de kans dat een risico leidt tot een daadwerkelijk onveilige situatie en kan een zorgvuldig Risico Management zorgen dat de gevolgen van risico’s beheersbaar worden. Het is van dusdanig belang dat het eigenlijk zou moeten worden opgenomen in het beleid van elke onderneming. Met een toereikend risicobeleid kunnen managers beter anticiperen op mogelijke risico’s en zo de continuïteit van hun organisatie garanderen. Bovendien is het implementeren van een goed risicobeleid voor steeds meer organisaties wettelijk verplicht. ISO31000, de ISO norm voor Risico Management, definieert een risico als ‘een effect op het behalen van doelstellingen, waarbij het effect een afwijking is van de verwachting, zowel positief als negatief’. 

In de praktijk

Om Risico Management binnen het gehele bedrijf prioriteit te geven, is het vervolgens zaak het onderwerp op de agenda van het management te krijgen. Dit kun je doen door risico’s aan doelstellingen te koppelen en inzichtelijk te maken wat de invloed van de risico’s op deze doelen kan zijn, zodat men direct kan zien wat de toegevoegde waarde is voor de organisatie. Risico Management wordt nu een belangrijk instrument om je organisatie te sturen, omdat je kijkt welke risico’s de meeste prioriteit hebben om af te wenden en welke kansen als eerste benut moeten worden om de organisatiedoelstellingen op de lange termijn te behalen. Vanuit deze insteek gaat Risico Management meer leven en wordt het niet meer gezien als een geïsoleerde activiteit die ergens separaat in de organisatie wordt uitgevoerd. 

Harde cijfers en big data

Hoe schat je de risico’s en/of kansen nu in? Voor een effectief risicobeleid dient de inschatting van risico’s en kansen gebaseerd te zijn op harde cijfers. Met big data kun je bedrijfsrisico’s voorspellen, proactief ontwijken en mogelijk zelfs omzetten in commerciële kansen. Big data stelt ons in staat om continu voorspellende analyses te maken en op tijd bij te sturen om problemen te voorkomen, maar ook eventuele kansen te identificeren, zodat managers deze kunnen aangrijpen om de winstgevendheid binnen het bedrijf te verhogen. Big data kan harde feiten en cijfers opleveren, die een risicomanager kan gebruiken om effectieve nieuwe strategieën op te stellen.

Voor het verzamelen en selecteren van relevante data is je organisatie gebaat bij een organisatiebreed geïntegreerd softwareplatform als Icologiq Elements. Icologiq Elements is een all-in-one softwareplatform dat alle operationele, technische en functionele processen organisatiebreed bundelt in één volledig digitale oplossing. Risk Management is één van de 9 modules waaruit het platform bestaat en al deze 9 modules worden op procesmatig niveau aan elkaar gekoppeld. Zo kan het platform van pas komen bij het verzamelen en selecteren van relevante cijfers, op basis waarvan een adequate inschatting kan worden gemaakt van de risico’s en de kansen voor het bedrijf. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden om kansen te benutten en risico’s te beperken. Zo voorkom je kostenposten, onveilige situaties en reputatieschade en kun je op de lange termijn de winstgevendheid verhogen.

Bronnen

Graydon – Wat is risicomanagement voor bedrijven? 

Wikipedia – ISO 31000

Over Icologiq Elements

Over Icologiq Elements

We adviseren en ondersteunen organisaties bij de overstap van hun traditionele naar digitale kwaliteitssystemen (eQMS). Daarmee kunnen onze klanten vaak wereldwijd effectiever en efficiënter werken, hun kosten verlagen en op ieder moment aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving.

Icologiq werd in 2019 door de KvK verkozen als #26 van de Top-100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Projecten die wij uitvoeren zorgen voor structurele en duurzame organisatorische verbeteringen en digital excellence. Wij maken gebruik van moderne werk- en communicatiemethoden om doelgericht samen te werken met onze opdrachtgers die aan hoge eisen moeten voldoen en aan strenge regelgeving moeten voldoen. Er liggen zware  sancties op de loer waardoor onze opdrachtgevers een strikt regiem van verbetermanagement en operational excellence toepassen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de uitgekiende functionaliteit van Icologiq Elements? Bezoek dan onze producten pagina op deze website.

Formulier