Contact opnemen Demo aanvragen Informatiepakket aanvragen Aanmelden voor de nieuwsbrief

HM.Clause

Synergie door volledige integratie van processen

HM.Clause, een specialist in zaden voor de tuinbouw, standaardiseert zijn wereldwijde processen met Icologiq Elements. Hierdoor verbetert de kwaliteit en krijgt de organisatie meer grip op kritische processen zoals klachten van klanten, innovatie en management van portfolio en intellectueel eigendom.

HM.Clause is in 2008 ontstaan door een fusie tussen Harris Moran Seed Company en Clause. De organisaties bleven in eerste instantie naast elkaar bestaan. Met Icologiq EQMS dwingt HM.Clause af dat iedereen wereldwijd volgens dezelfde ‘best in class’ processen gaat werken. Door standaardisatie en uniformiteit in werkwijzen kan de organisatie sneller inspelen op veranderende omstandigheden. Bovendien maakt de nieuwe werkwijze ‘continuous improvement’ mogelijk doordat medewerkers op de werkvloer ruimte krijgen om procesverbetervoorstellen te doen, die – als deze akkoord worden bevonden – voor de hele organisatie gaan gelden.

Inzicht

De complete bedrijfsstructuur wordt in Icologiq Elements ondergebracht: processen, functies en verantwoordelijkheden. Mensen op de werkvloer zien hoe hun werk samenhangt met dat van anderen en waar zich overdrachtsmomenten bevinden. Aan het management biedt EQMS inzicht en overzicht. Voor hen wordt inzichtelijk hoe processen nu echt lopen en hoe afdelingen met elkaar verbonden zijn.

In een periode van drie jaar tijd zal HM.Clause Icologiq Elements inrichten om alle strategische, tactische en ondersteunende processen te standaardiseren en te digitaliseren.

Download
Bekijk hier de volledige klantcase van HM.Clause


Lees meer over onze oplossingen en werkwijze

SHE Management
Alle events op het gebied van QHSE worden gestructureerd vastgelegd en opgevolgd.
Lees meer
Complaints Management
Het registreren en afhandelen van interne en externe klachten volgens een gestructureerd proces per type klacht.
Lees meer
Onze aanpak
Lees meer over onze werkwijze.
Lees meer