Contact opnemen Demo aanvragen Informatiepakket aanvragen Aanmelden voor de nieuwsbrief

NedTrain

Stimuleert en structureert innovatie met Icologiq Elements

Om de innovatiekracht van medewerkers optimaal te benutten introduceerde NedTrain zeven jaar geleden ‘Mijn Idee’ een digitaal ideeënproces voor alle medewerkers, dat inmiddels meer dan 10.000 ideeën heeft opgeleverd en meer dan 15 miljoen Euro aan besparingen.

“Veel organisaties hebben een ideeënbus, maar weinig slagen erin die jarenlang actueel te houden. Zo niet bij NedTrain. In 2008 wilden we het enthousiasme voor de ideeënbus verhogen door de drempel om ideeën in te dienen te verlagen en collega’s beter informeren na het indienen van een idee”, vertelt Peter-Jan Vos, Hoofd Innovatiemanagement. “Medewerkers willen graag meedenken hoe we onze bedrijfsvoering nog beter kunnen inrichten. Daarom hebben wij het proces erachter met Icologiq, dat toen nog Quality Online heette, gedigitaliseerd en voorzien van een workflow.

Lees meer

Werkvloer

Op die manier stimuleren we de onderlinge interactie. Ideeën ontstaan immers vaak als twee of meer mensen vanuit een ander perspectief een knelpunt ervaren en hier samen mee aan de slag gaan. We maken inzichtelijk wie in onze organisatie de innovatiekampioenen zijn. Voor de leidinggevenden geeft dit systeem bovendien nog meer inzicht in wat collega’s op de werkvloer als probleem of knelpunt ervaren”, zegt Peter-Jan Vos.

Sociale innovatie

Software stimuleert op deze manier niet alleen innovatie van de bedrijfsvoering, maar ook sociale innovatie. Icologiq Universe vergemakkelijkt de onderlinge communicatie over verbeterplannen door medewerkers met de juiste expertise met elkaar in contact te brengen. Daarmee stimuleren we het ontstaan van een cultuur van continue verbetering”.

Mijn Idee is nu toe aan een update. Kern in de nieuwe applicatie is de sociale component. NedTrain gaat bijvoorbeeld thema’s benoemen die om een oplossing vragen. Medewerkers kunnen hun ideeën over mogelijke oplossingen indienen, maar ook ideeën van anderen versterken of ondersteunen door het geven van likes.

Mijn Idee 2.0 dat dit jaar gelanceerd wordt is gebaseerd op het Icologiq Elements-platform.

 

Download
Lees hier het volledige artikel uit ICT magazine

Lees meer over onze oplossingen en werkwijze

Document Management
Document Management zorgt ervoor dat iedere medewerker makkelijk de informatie vindt die hij nodig heeft in zijn werk.
Lees meer
Innovatie management
Creëer een organisatiecultuur waarin innovatie, en daarmee kwaliteit, een integrale rol krijgt binnen de dagelijkse werkzaamheden.
Lees meer
Onze aanpak
Lees meer over onze werkwijze.
Lees meer