Skip to content

Nieuws

Hoe het structureren van organisaties rond processen kan bijdragen aan hun algehele prestaties.

10-05-2021

De core business van HM.Clause, een internationale producent van groentezaden, omvat het ontwikkelen van groentezaden op een duurzame en innovatieve manier waarbij kwaliteit altijd voorop staat. Om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen heeft HM.Clause de transitie gemaakt van een traditionele bedrijfsstructuur op afdelingsniveau naar een bedrijfsstructuur gebaseerd op procesniveau. HM.Clause gebruikt hiervoor een all-in-one softwareplatform dat alle technische, functionele en operationele processen op het gebied van kwaliteit, compliance en operational excellence bundelt: Icologiq Elements.

Erik Postma, Global Head of Quality Management bij HM.Clause, legt uit hoe het bedrijf is georganiseerd. “Toen we begonnen met kwaliteitsmanagement, was ons bedrijf ingedeeld volgens een klassieke afdelingsstructuur,” vertelt hij. “Dit betekent dat ons bedrijf bestond uit vier operationele afdelingen en zeven ondersteunende afdelingen. Al deze afdelingen moeten natuurlijk samenwerken, want zonder één van deze afdelingen, zou het bedrijf al niet meer functioneren.”

 

 

Deze process map is ingericht volgens een afdelingsstructuur.

De efficiëntie van de zwakste schakel

Het risico bij het werken met een afdelingsgerichte bedrijfsstructuur is dat het topmanagement weinig zicht heeft op de kwaliteit van de hoofdprocessen, waarvoor normaal gesproken werkzaamheden op meerdere afdelingen nodig zijn. Als er bij één afdeling verbeteringen worden aangebracht, betekent dit niet per se dat het hele proces wordt geoptimaliseerd. Het kan zijn dat de verbetering op de ene afdeling resulteert in meer werk of een conflict in de werkzaamheden op andere afdelingen. Dit komt doordat de algehele efficiëntie van het proces verband houdt met de efficiëntie van deze zwakste schakel in de keten.

Erik legt het uit. “Het lanceren van procesverbeteringen maakt het niet alleen mogelijk om de middelen efficiënt te gebruiken, maar zorgt er ook voor dat we verbeteringen rechtstreeks meten aan de hand van de uiteindelijke output van het proces, en niet naar individuele verbeteringen per afdeling. We gebruiken de ISO 9001:2015-methodiek als norm voor kwaliteitsmanagement binnen het bedrijf.” ISO 9001:2015 omschrijft de rol van processen als volgt:

 

Deze process map is ingericht op basis van processen.

Het begrijpen en beheren van onderling gerelateerde processen als onderdeel van het systeem, draagt bij aan de algehele effectiviteit en efficiëntie van de organisatie bij het behalen van de beoogde resultaten. Deze benadering stelt de organisatie in staat om de relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen de processen van het systeem te beheersen, zodat de prestaties van de hele organisatie kunnen worden verbeterd.

 

Het belang van gestructureerd werken

Door een sterke toename in werknemers wereldwijd, werd de afgelopen jaren ontdekt dat de klassieke afdelingsstructuur niet optimaal was voor bedrijven. Deze bedrijfsstructuur leidde tot meer problemen op het gebied van productkwaliteit, maar verminderde ook de efficiëntie van het innovatieproces. “Een bedrijf dat werkt volgens een afdelingsstructuur is eigenlijk opgedeeld in silo’s”, zegt Erik. “We werken echter niet in silo’s, maar op basis van processen. Daarom moesten we ons bedrijf op procesniveau inrichten in plaats van op afdelingsniveau. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven die op deze manier werken, wel 5-10% kunnen besparen op operationele kosten. Bovendien leidt het tot een verbetering van de reputatie: een bedrijf dat minder niet-functionerende producten levert, krijgt minder klachten. Dit leidt weer tot lagere kosten en meer tevreden klanten, waardoor het marktaandeel toeneemt. ”

Icologiq Elements heeft HM.Clause geholpen bij een soepele overgang naar een procesmatige bedrijfsstructuur.

Over HM.Clause

HM.Clause is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van groentezaden. Het bedrijf werkt nauw samen met zijn klanten om succesvolle oplossingen te bieden voor de huidige uitdagingen in de landbouw, en om zaden van de hoogste kwaliteit te produceren voor de toekomst. Het wereldwijde team van experts en moderne onderzoeksfaciliteiten stelt HM.Clause in staat om zij aan zij met telers samen te werken om de meest regionaal relevante en betrouwbare groentezaden te leveren die er zijn.

HM.Clause is een business unit van Limagrain, een internationale coöperatieve landbouwgroep gespecialiseerd in akkerzaden, groentezaden en graanproducten. Met een team van 2.800 professionals in meer dan 20 landen zet het bedrijf zich in voor de duurzame oplossingen voor het land, succesvolle producten voor haar klanten en intensief onderzoek en innovaties voor de toekomst.

Over Icologiq Elements

Over Icologiq Elements

We adviseren en ondersteunen organisaties bij de overstap van hun traditionele naar digitale kwaliteitssystemen (eQMS). Daarmee kunnen onze klanten vaak wereldwijd effectiever en efficiënter werken, hun kosten verlagen en op ieder moment aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving.

Icologiq werd in 2019 door de KvK verkozen als #26 van de Top-100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Projecten die wij uitvoeren zorgen voor structurele en duurzame organisatorische verbeteringen en digital excellence. Wij maken gebruik van moderne werk- en communicatiemethoden om doelgericht samen te werken met onze opdrachtgers die aan hoge eisen moeten voldoen en aan strenge regelgeving moeten voldoen. Er liggen zware  sancties op de loer waardoor onze opdrachtgevers een strikt regiem van verbetermanagement en operational excellence toepassen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de uitgekiende functionaliteit van Icologiq Elements? Bezoek dan onze producten pagina op deze website.

Formulier