Skip to content

Nieuws

Het groeiende belang van controle op de supply chain

20-10-2020

De afgelopen jaren heeft er een verandering plaatsgevonden rondom de eisen met betrekking tot (internationale) samenwerkingen. Tegenwoordig ben je als manager van een bedrijf niet meer alleen verantwoordelijk voor je eigen bedrijfsvoering, maar ook die van je partners en leveranciers. Als gevolg wordt controle op de supply chain een steeds belangrijker onderdeel van kwaliteitsmanagement. Hoe is deze trend ontstaan en wat kun je als manager doen om eraan tegemoet te komen?

Lang geleden waren bedrijven slechts verantwoordelijk voor de operaties binnen hun eigen bedrijf. Door de jaren heen zijn er echter steeds meer aandachtspunten bij gekomen, met daaraan verbonden verplichtingen naar de buitenwereld toe. Deze verplichtingen ontstaan in de eerste plaats in de vorm van kwaliteitszorg en ISO-certificeringen, met als gevolg dat bedrijven verantwoording moeten afleggen over de interne gang van zaken, door middel van audits en certiicaten.

Daarbij komt de groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: zorg voor het milieu, mensenrechten en werkomstandigheden spelen een steeds grotere rol in de ogen van de consument. Mensen willen liever geen kleding kopen bij een bedrijf als die kleding gemaakt is door kinderen in Bangladesh of als het milieu ernstig geschaad is bij de productie ervan. Deze trend is inmiddels zover geëvalueerd dat bedrijven nu ook verantwoording moeten afleggen over de partners waarmee ze zaken doen, en de manier waarop ze met hen zaken doen – dus conform wetgeving en met streng toezicht op zaken als witwasserij. Deze onderwerpen zijn het gebied van kwaliteit, veiligheid, compliance en riskmanagement binnengedrongen.

Afhankelijk van je leveranciers

Maar een nog belangrijkere oorzaak van de groeiende roep om een strenge controle op de supply chain, is het feit dat de kwaliteit van een bedrijf afhankelijk is van de kwaliteit van haar leveranciers. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Veel mondkapjes worden gefrabriceerd in China, wat tot gevolg heeft dat het als verkoper van mondkapjes lastig wordt om te controleren of ze voldoen aan de eisen van een werkend mondkapje.

Als men haar leveranciers niet kan controleren – bijvoorbeeld omdat het partnerbedrijf aan de andere kant van de wereld is gevestigd – moet men dit handmatig doen voor alle producten die het bedrijf binnenkomen. Je moet er dan op vertrouwen dat de mensen aan de andere kant van de wereld hun uiterste best hebben gedaan om de juiste kwaliteit te leveren. Niet alleen is dit inefficiënt omdat bijvoorbeeld alle producten meerdere keren ontsmet worden, maar het leidt ook tot wantrouwen en irritatie tussen beide partijen, wat de samenwerking niet ten goede komt.

In één opslag inzicht in de kwaliteit van je leveranciers

Als gevolg moeten bedrijven tegenwoordig niet alleen toezicht houden op hun eigen bedrijfsvoering, maar ook op die van leveranciers. Men dient te checken of hun partners opereren volgens de regels – zowel de lokale eisen als de steeds strenger wordende internationale regelgeving. In lagelonenlanden zijn de regels rondom kinderarbeid bijvoorbeeld een stuk soepeler vergeleken met die in het Westen. Zo is de controle op de supply chain een onderdeel geworden van het QMS werkgebied.

Dit is waar Icologiq Elements om de hoek komt kijken. Elements is een all-in-one softwarepakket dat alle technologische, functionele en operationele processen bundelt in één volledig digitale oplossing, bestaande uit negen modules. Door leveranciers toegang te geven tot alle procedures en checklists binnen Elements, die onderdeel uitmaken van een structureel toezicht op de rol van de supply chain, kan men automatisch controleren of de geleverde producten aan de kwaliteitseisen voldoen. In feite gaat het systeem daarmee een stap verder dan slechts het digitaliseren van de interne bedrijfsprocessen, doordat ook suppliers bij deze processen worden betrokken.

Over Icologiq Elements

All-in-one softwareplatform Icologiq Elements faciliteert het innoveren van processen vanuit een centraal punt in de organisatie. Haar doel hierbij is de organisatie centraal te voorzien van de juiste tools om problemen op te lossen, klachten te behandelen, verbeteringen door te voeren, verandering gestructureerd en veilig te implementeren, de juiste risico’s in kaart te brengen en in te parken, en ervoor te zorgen dat mensen vanuit elk punt in de organisatie veilig kunnen werken.

De software stelt bedrijven in staat het beste uit hun mensen en teams te halen. Door routinetaken te automatiseren, kunnen zij zich volledig richten op hun hoofdtaken. Bovendien wordt de versnippering van lokale oplossingen en spreadsheets omgezet naar een betrouwbaar, transparent platform waarmee bedrijven al hun processen rondom veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu afdekken.

Formulier