Skip to content

FAQ

Een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er toch niet bij? Neem direct contact op via onderstaande knop.

Ja, het systeem is internationaal inzetbaar. Icologiq Elements kent en ondersteunt bijna alle vreemde talen, tijdzones en valuta. Bovendien zijn er gestandaardiseerde internationale procesdefinities aanwezig.

Processen wijzigen niet, ze zijn stabiel en betrouwbaar. Voor mensen is het lastig om in processen te denken, daarom richten wij op het standaardiseren van deze processen. Wij hebben de procesgerichte handelingen tot in detail vastgelegd door middel van workflow. Standaardisatie brengt mentale rust bij medewerkers en betrouwbaarheid bij relaties, wat weer zorgt voor zekerheid bij gebruikers. Zo kunt u het meeste uit uw processen én uw mensen halen.

Bij Icologiq werken we in een daadkrachtig team met specialismen, wat zorgt voor een snelle en directe communicatie. Hierbij hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking tussen professionals van Icologiq en de professionals bij onze klanten. Door deze samenwerking wordt de complexiteit gereduceerd tot simpel begrijpbare en werkbare processtappen. Icologiq onderscheidt zich in het feit dat al onze projecten op tijd, binnen budget en volgens de gewenste specificaties worden afgesloten. 

Het draagvlak voor onze software is zowel centraal als ook lokaal in hoge mate aanwezig. Dit houdt in dat u de software kunt gebruiken op veel verschillende apparaten op al uw vestigingen. De snelle en eenvoudige implementatiefase draagt hier sterk aan bij.

De functionaliteit van Icologiq-Elements is gericht op de praktijk. Het toepassen van langjarige praktijkervaring heeft ervoor gezorgd dat er een prettige en logische functionaliteit is neergezet. Het proces van continue verbetering vanuit de praktijk is een belangrijk onderscheidend vermogen in de markt, dit draagt ertoe bij dat Icologiq-Elements een grote gebruikerswaardering kent.

De processtandaardisatie die Icologiq brengt, leidt tot een hoge mate van flexibiliteit in de organisatie. Door het procesniveau op een hoger detailniveau te standaardiseren, kunt u sneller en flexibeler procesdigitalisatie implementeren, ontwerpen en borgen voor uw organisatie. Hoe meer uw organisatie standaardiseert, hoe meer zaken vast liggen. Daardoor krijgt u minder discussies en meer bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld om creativiteit in te zetten bij het bedenken van oplossingen. 

Maatwerk leidt in de praktijk tot niet goed doordachte en op termijn tot nutteloze verbeteringen. Onze standaard oplossing, gebaseerd op langjarige toepassing vanuit diverse situaties, kent een hogere validatie en tot minder uitzonderingen. Uitzonderingen vormen namelijk een zwakte in het proces.

Verbeteringen die niet voor alle toepassingsgebieden nut hebben, worden configurabel aangeboden. U kunt deze aan- en uitzetten, om de software zo naar uw eigen wens in te richten. Dit voorkomt maatwerk. Iedere configuratie-optie is voortgekomen uit een verbetervoorstel met verschillende opties om het systeem verder te verbeteren, dus met elke optie kunt u de software zelf verder inrichten.

U kunt de applicaties en templates met enkele muisklikken aan nieuwe entiteiten, locaties en gebruikers beschikbaar stellen.

Binnen veel organisaties worden lokaal nog allerhande tools en hulpmiddelen ingezet die niet meer passen bij de uitdagingen van deze tijd. Met Icologiq Elements maakt u een einde aan deze  vorm van versnippering. In plaats van lokale oplossingen, stapt u over op één robuust centraal informatiesysteem voor QMS.

Icologiq Elements heeft een gecentraliseerde reportingsfunctie, waarbij de output beschikbaar wordt gesteld aan een centrale business intelligent oplossing. Vanuit het management kunt u informatie kanaliseren om tot een goede besluitvorming te komen. Met Icologiq Elements wordt een consistent inzicht in alle procesinformatie gegenereerd.

Hoe omvangrijk de implementatie ook is, de medewerkers die betrokken zijn bij het beheer hebben niet meer dan een paar uur per week nodig om het proces te managen. 

De inrichting van Icologiq voldoet volledig aan de eisen van ISO 9001:2015 (procesoriëntatie). Dit vormt de basis voor het voldoen aan alle op ISO gebaseerde standaarden, waaronder GMP (Good Manufacturing Practice) en bijvoorbeeld OHSAH. Het doel van Elements is om zonder improvisatie waar ook  ter wereld en op ieder moment te voldoen aan de internationale en lokale normen en richtlijnen. 

We bedienen al onze klanten vanuit één helpdesk die door één medewerker dagelijks bemand wordt. Dit zorgt voor een persoonlijke communicatie, snelle reacties en een goede service op bewezen hoog niveau, wat vastligt in een helder omschreven SLA.

De afhandeling van processen wordt gevangen in standaard workflows. Hierdoor kunnen medewerkers die problemen en klachten oplossen, snel en actief handelen en communiceren met collega’s op andere afdelingen en andere locaties.

U kunt alle im- en expliciete kennis binnen uw organisatie centraal vastleggen veilig delen met uw medewerkers. Dit kan kunt u doen via applicaties en door middel van documentatie. Het doel is de kennis binnen uw organisatie maximaal te benutten. Onder andere een Corporate Dictionary draagt hieraan bij.

Via API’s kunt u het systeem eenvoudig koppelen aan bestaande informatiesystemen.

Door middel van een eenvoudige vertaaltabel kunnen alle applicaties in iedere gangbare taal vertaald worden. Standaard wordt Icologiq-Elements geleverd in de Engels en Nederlandse taal. Binnen de Icologiq Community worden vertaaltabellen gedeeld, waardoor Iocloigq Elements inzetbaar is in alle grote taalgebieden in de wereld.

Het invoeren en raadplegen van informatie wordt vergemakkelijkt door de mobiele interface. Dit versnelt de mate van gebruik en daarmee de adoptie van Icologiq-Elements (Work in Proces(WIP). Het gemak dat ontstaat veroorzaakt een hoger gebruik van de oplossing en daarmee ervaart de organisatie de voordelen van Icologiq-Elements.

Op de vraag hoe hij zijn relaties met Icologiq samen zou vatten in een woord, antwoordt een klant van ons zonder twijfel: gelijkwaardig. “Zij begrijpen onze business, we kunnen op gelijkwaardig niveau met elkaar praten. Wij leren van hen en zij van ons. Het is geen klant-leverancier relatie, maar een echt partnership.”

Het centrale beleid wordt via documentatie en procesdefinities op een gecontroleerde wijze via Icologiq Elements vertaald naar locale operaties, waar ook ter wereld. Medewerkers op afstand van de hoofdorganisatie kunnen en willen snel met Elements aan de slag, rekening houdend met de cultuur en bijvoorbeeld andere werkwijzen, omgang en communicatievormen.

Een organisatie die met processen werkt, moet zich structureren op procesniveau in plaats van op afdelingsniveau. Deze processtructuur moet gevolgd worden door bedrijven om ISO-gecertificeerd te kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die volgens ISO-methodiek werken, maar liefst 5-10% aan operationele kosten kunnen besparen. Bovendien leidt het tot een verbetering van de reputatie: een bedrijf dat minder foute producten aflevert, krijgt minder klachten. Dit leidt weer tot minder kosten en meer tevreden klanten, waardoor het marktaandeel stijgt.

Formulier