Skip to content

Nieuws

De toekomst van Supply Chains: sneller, effectiever en flexibeler

1-06-2021

Een paar maanden geleden schreven we al over de recentelijke verschuiving rondom de eisen met betrekking tot (internationale) samenwerking tussen bedrijven – in het bijzonder de toenemende mate waarin van bedrijven wordt geëist dat zij verantwoordelijkheid nemen over de activiteiten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun leveranciers. De groeiende roep om controle op de supply chain gaat echter om meer dan alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid: recente technologische ontwikkelingen zorgen dat de eisen aan leveranciers in snel tempo verhoogd worden. Hoe kun je als bedrijf aan deze eisen blijven voldoen?

Vroeger waren bedrijven slechts verantwoordelijk voor de operaties binnen hun eigen bedrijf. Inmiddels moeten bedrijven echter niet alleen verantwoording afleggen over hun interne gang van zaken, door middel van audits en certificaten, maar ook over de partners waarmee ze zaken doen en de manier waarop ze met hen zaken doen – dus conform wetgeving en met streng toezicht op zaken als witwasserij. Consumenten willen bijvoorbeeld geen producten kopen als er bij het produceren sprake is geweest van kinderarbeid of milieuvervuiling. Deze onderwerpen zijn het gebied van kwaliteit, veiligheid, compliance en riskmanagement binnengedrongen. Zo is de controle op de supply chain een onderdeel geworden van het QMS werkgebied.

Het toenemende belang van controle op de supply chain gaat echter om meer dan alleen het sociale aspect. De wereld maakt een periode door van digitale transformatie en deze vindt ook plaats in de logistieke sector. Wereldwijd worden steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop producten geleverd worden. De afgelopen jaren bezorgen leveranciers hun producten sneller, efficiënter en meer conform de eisen van de consument: het wordt steeds gebruikelijker voor klanten om te eisen dat hun bestelling op een bepaald tijdstip geleverd wordt of dat het pakketje op elk moment van de dag gevolgd kan worden. Ook de recente technologische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan verhoogde eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, denk aan sensoren die automatisch de omgevingscondities meten en beeldopnames om goederen en processen 24/7 visueel te kunnen volgen. 

Supply Chains in 2030

Supply Chains in 2030 zullen naar verwachting geen starre systemen meer zijn, maar flexibele aanpasbare logistieke netwerken. Dit betekent dat een verbeterde samenwerking tussen alle partijen in de supply chain vereist is, maar als bedrijf blijf je afhankelijk van de zwakste schakel in de keten. Om de concurrentie voor te blijven, dienen alle schakels hun processen te integreren en te digitaliseren. Hoe verder de leveringsprocessen gedigitaliseerd zijn, hoe meer historische data beschikbaar is, wat weer gebruikt kan worden om bottlenecks en tekorten vroegtijdig op te lossen voordat deze problemen kunnen veroorzaken. Zo kan een te grote voorraad bijvoorbeeld ten koste gaan van de winstgevendheid, maar dit kan voorkomen worden door de inventaris af te stemmen op de inzichten uit de data.

Bovendien kan het automatiseren van processen retailers en producenten helpen meer grip te krijgen op hun data, door middel van real-time traceerbaarheid en het analyseren van data uit verschillende bronnen. Het gaat hier zowel om digitale bronnen als social media, als om de verhoogde mate van interactie met klanten – waar meer tijd voor is, omdat medewerkers geen tijd meer hoeven te besteden aan reeds geautomatiseerde routinetaken.

Integratie en digitalisering van de supply chain

Logistiek managers in verschillende onderdelen van de supply chain staan dus voor de opgave om de gehele omnichannel-keten inzichtelijker te maken, zodat deze in de toekomst ook beter te voorspellen zal zijn. Hiervoor moeten alle processen, zowel binnen de eigen organisatie als bij ketenpartners, gedigitaliseerd worden. Dit is waar Icologiq Elements om de hoek komt kijken. Elements is een all-in-one softwarepakket dat alle technologische, functionele en operationele processen bundelt in één volledig digitale oplossing, bestaande uit negen modules. Door leveranciers toegang te geven tot alle procedures en checklists binnen Elements, die onderdeel uitmaken van een structureel toezicht op de rol van de supply chain, kan men automatisch controleren of de geleverde producten aan de kwaliteitseisen voldoen. Digitalisering is dus in feite een middel om de samenwerking tussen de verschillende partners in de supply chain te verbeteren. 

Bron: YellowStar

Over Icologiq Elements

Over Icologiq Elements

We adviseren en ondersteunen organisaties bij de overstap van hun traditionele naar digitale kwaliteitssystemen (eQMS). Daarmee kunnen onze klanten vaak wereldwijd effectiever en efficiënter werken, hun kosten verlagen en op ieder moment aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving.

Icologiq werd in 2019 door de KvK verkozen als #26 van de Top-100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Projecten die wij uitvoeren zorgen voor structurele en duurzame organisatorische verbeteringen en digital excellence. Wij maken gebruik van moderne werk- en communicatiemethoden om doelgericht samen te werken met onze opdrachtgers die aan hoge eisen moeten voldoen en aan strenge regelgeving moeten voldoen. Er liggen zware  sancties op de loer waardoor onze opdrachtgevers een strikt regiem van verbetermanagement en operational excellence toepassen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de uitgekiende functionaliteit van Icologiq Elements? Bezoek dan onze producten pagina op deze website.

Formulier