Skip to content

De complete suite van Elements

Het Icologiq Elements platform bestaat uit 12 modules die gezamenlijk het complete spectrum van kwaliteitsmanagement omvatten. De inzet van Icologiq Elements leidt dan ook vrijwel automatisch tot het voldoen aan bijvoorbeeld ISO 9001:2015, FDA en GMP. Het grote voordeel hiervan is dat u al uw kwaliteitsprocessen in één centraal platform onderbrengt. Uw kwaliteitsteam kan aan de slag met prioriteiten die er echt toe doen.

Organisation Management

Organisation Management is de basismodule waarmee u uw complete organisatie, terminologie en rollen/rechten van medewerkers in kaart brengt. U voert wijzigingen in de organisatie in een handomdraai door in het kwaliteitsmanagement systeem.

Analytics

Analytics stelt u in staat automatische rapportages te maken in iedere module van Elements. Ontvang visueel aantrekkelijke inzichten in de stand van zaken van uw kwaliteitsproces, uw KPI’s en periodieke rapportages. Wij leveren Analytics altijd inclusief bij de start van een project met Icologiq Elements.

Document Management

Beheer al uw documenten in een veilige en gestructureerde omgeving. Met Document Management kunt u leesrechten toekennen aan bepaalde (groepen) gebruikers, wijzigingsvoorstellen indienen en geautomatiseerd versiebeheer instellen. Zo werkt u gegarandeerd met de juiste versie van een document. Daarbij levert de module automatische reminders voor het reviewen of vervangen van documenten.

Non Conformity en Complaints Management

Non-Conformity & Complaints Management biedt u op elk moment een actueel inzicht in klachten. Bovendien worden de bijbehorende taken automatisch gedelegeerd naar de juiste verantwoordelijke medewerkers. De module biedt u als manager snel en eenvoudig inzicht in de voortgang en opvolging van klachten.

Audit Management

Audit Management ondersteunt het totale auditproces: van planning, voorbereiding en uitvoering tot het maken van auditrapportages en de opvolging van bevindingen. Door het bijhouden van een auditkalender, zet u taken automatisch uit naar medewerkers.

Risk Management

Risk Management stelt u in staat tot het adequaat signaleren, registreren en elimineren van risico’s binnen uw organisatie. De module biedt u te allen tijden een actueel inzicht in de risico’s, gecategoriseerd naar mate van urgentie. Zo blijft uw organisatie zich continu proactief verbeteren.

Elements Mobile

De mobiele applicatie van Elements optimaliseert en versnelt uw bedrijfsprocessen, waar en wanneer dan ook. Elements Mobile vergroot de meldingsbereidheid van medewerkers. Met deze module kunt u voorgeconfigureerde meldingen indienen en automatisch uitzetten naar de verantwoordelijke medewerkers of afdelingen.

Continual Improvement

Registreer verbeteracties en volg deze op uniforme wijze op. De module Continual Improvement biedt u automatisch inzicht in de opvolging ervan. U betrekt uw gehele organisatie bij het verbeterproces, zodat kwaliteitsverbetering en het voorkomen van verspilling organisatiebreed wordt gedragen.

Training & Competence Management

Met de module Training & Competence Management beheert u competenties binnen uw organisatie en maakt u deze inzichtelijk. Leg vast aan welke eisen en kwalificaties medewerkers moeten voldoen en pas deze centraal aan, maar plan en bewaak ook de opleidingen en trainingen. Zodoende houdt u de aanwezige kennis up-to-date. Stel trainers

Management of Change

Met Management of Change plant u stap voor stap wijzigingen en strategische initiatieven en laat u deze gecontroleerd uitvoeren. Creëer maximaal draagvlak voor verbeterdoelstellingen, zowel intern als extern.

SHE Management

SHE Management creëert een overzicht van veiligheidsgerelateerde incidenten, meldingen vanuit het werkveld, rapportages en actiebewaking. De module genereert automatisch overzichten met de status van meldingen en zet taken uit naar de verantwoordelijke medewerkers of afdelingen.

Compliance Management

Compliance Management biedt het centraal beheer van en direct inzicht in de actuele status van (wettelijke) verplichtingen. Onze oplossing helpt u voldoen aan alle eisen rondom vergunningen, certificaten en het periodiek uitvoeren van keuringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wetgeving.

Onze klanten

hmclause
“Het grote voordeel van procesmanagement is dat je zeker weet dat je elkaar begrijpt. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is, op dezelfde manier tegen het product aankijkt, zodat je overal ter wereld efficiënt kunt samenwerken.”
Erik Postma
H.M. Clause
0-1
“Icologiq heeft het onderhoud van het pakket in handen, dat ontlast ons enorm. We hoeven ons geen zorgen te maken dat het pakket niet up-to-date is, dat de servers geüpdatet moeten worden, etcetera. Doordat het hele beheertraject niet meer bij ons ligt, kunnen wij ons ook op de core business richten.”
Peter Deen
Medicc Sports
inariii
“De interne feedback vanuit onze medewerkers is erg positief. Elke keer dat we denken dat een bepaalde functie nuttig zou zijn, blijkt dat het systeem deze functie al heeft.
Emily Flynn
Inari Seeds
vtti
“Ik zou de samenwerking met Icologiq omschrijven als gelijkwaardig. Zij begrijpen onze business, we kunnen op gelijkwaardig niveau met elkaar praten. Wij leren van hen en zij van ons. Het is geen klant-leverancier relatie, maar een echt partnership.”
René Gijsbers
VTTI
de heus
“Het voordeel van digitalisering in het algemeen is dat het bedrijf op organisatiebreed niveau wereldwijd een aantal activiteiten kan harmoniseren. Daarmee krijg je een stukje transparantie en een stuk beheersing, en beheersing is risicomanagement – resulterend in het terugdringen van risico’s. Je zorgt met harmonisatie dat je een aantal processen wereldwijd op eenvoudige wijze uitvoert, waardoor je problemen en onnodige kosten voorkomt. Je streeft naar het voorkomen van problemen, want achteraf oplossen is altijd een kostbare zaak.”
Carl Ijzerman
De Heus
intersnack
“Bij Icologiq ben je als manager zelf de regisseur: het systeem is beschikbaar voor iedereen in de organisatie, maar tegelijkertijd kun je het ook zo inrichten dat bepaalde onderdelen zijn afgeschermd voor gebruikers. Dat geeft vrijheid.”
Sander van Drimmelen
Intersnack

Contact

Neem contact op met ons team voor vragen over onze software.

Formulier