Skip to content

Nieuws

Corona-Maatregelen verlengd: Digitaal procesmanagement is essentieel

23-04-2020

Veel organisaties komen er in deze crisis te laat achter dat zonder goede digitalisering van bedrijfsprocessen een goed functionerende organisatie onmogelijk is. Bedrijven die de kansen en mogelijkheden van online kwaliteitsmanagement en cloudoplossingen altijd hebben benut, ondervinden minder hinder van de huidige situatie dan de organisaties die behoudend zijn met nieuwe ICT-toepassingen. Hierdoor is nu al een splitsing waar te nemen tussen ondernemingen die wel of juist niet kampen met een verlaagde efficiency van hun Managementsystemen.

De maatregelen omtrent de Corona-crisis zijn gisteravond verlengd tot ten minste 20 mei 2020. De omstandigheden tonen meer dan ooit het essentiele belang van goede digitalisering van het kwaliteitsmanagement proces aan.

Het moderniseren van digitale procesvoering  geeft organisaties mogelijkheden zonder vertraging over te stappen naar bedrijfsprocessen op afstand. Er wordt eenvoudig en gezamenlijk doorgewerkt in dezelfde documenten dankzij goede cloudopslag en bijvoorbeeld online document- en procesmanagement (DMS) oplossingen.

Daarnaast kunnen bedrijven met een digitaal kwaliteitsmanagmentsysteem zich ook beter voorbereiden op de (nabije) toekomst. Zij beschikken namelijk over slimme software en oplossingen voor big data en data analytics, waarmee nieuwe bedrijfsmodellen snel en eenvoudig ontwikkeld kunnen worden, betrouwbare voorspellingen kunnen worden gedaan op basis van feiten en zo betere beslissingen kunnen worden genomen.

Bedrijven met moderne DMS oplossingen in huis hebben dus minder moeite met deze nieuwe situatie. Zij kunnen sneller omschakelen op thuiswerken of een aangepast bedrijfsproces, zonder dat de business daar per saldo onder lijdt. Daarom is deze periode dan ook een goed moment voor bedrijven om plannen te maken voor na de crisis en na te denken over het belang dat hun bedrijf kan hebben bij een digitale transitie en het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er qua moderne kwaliteitsmanagment software zijn.

Over Icologiq Elements

All-in-one softwareplatform Icologiq Elements faciliteert het innoveren van processen vanuit een centraal punt in de organisatie. Haar doel hierbij is de organisatie centraal te voorzien van de juiste tools om problemen op te lossen, klachten te behandelen, verbeteringen door te voeren, verandering gestructureerd en veilig te implementeren, de juiste risico’s in kaart te brengen en in te parken, en ervoor te zorgen dat mensen vanuit elk punt in de organisatie veilig kunnen werken.

De software stelt bedrijven in staat het beste uit hun mensen en teams te halen. Door routinetaken te automatiseren, kunnen zij zich volledig richten op hun hoofdtaken. Bovendien wordt de versnippering van lokale oplossingen en spreadsheets omgezet naar een betrouwbaar, transparent platform waarmee bedrijven al hun processen rondom veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu afdekken.

Formulier