HM.Clause

Het internationale groentezaadbedrijf HM.Clause heeft zich gewijd aan het op duurzame en innovatieve wijze ontwikkelen van groentezaden. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel. Om de hoogste kwaliteit te realiseren, heeft HM.Clause de overstap gemaakt van een bedrijfsstructuur op afdelingsniveau naar één bedrijfsstructuur op procesniveau. Hierbij maakt HM.Clause gebruik van Icologiq Elements, een all-in-one softwareplatform dat alle technische, functionele en operationele processen op het gebied van kwaliteit, compliance en operational excellence bundelt in één oplossing.

Continue reading

Streaming Video’s: de toekomst van adequaat Competency Management

Als een bedrijf nieuwe medewerkers in dienst neemt, is het belangrijk dat zij voldoende getraind worden en toegang hebben tot de benodigde informatie, om te kunnen leren én om hun werkzaamheden zorgvuldig en foutloos uit te kunnen voeren. Erik Postma, Global Head of Quality Management & Environment bij het internationale zaadveredelingsbedrijf HM.Clause, vertelt over het belang van adequaat Competence Management en de rol die video’s hierbij kunnen spelen.

Continue reading

Het groeiende belang van controle op de supply chain

De afgelopen jaren heeft er een verandering plaatsgevonden rondom de eisen met betrekking tot (internationale) samenwerkingen. Tegenwoordig ben je als manager van een bedrijf niet meer alleen verantwoordelijk voor je eigen bedrijfsvoering, maar ook die van je partners en leveranciers. Als gevolg wordt controle op de supply chain een steeds belangrijker onderdeel van kwaliteitsmanagement. Hoe is deze trend ontstaan en wat kun je als manager doen om eraan tegemoet te komen?

Continue reading

Medicc Sports

Medicc Sports is een internationale organisatie die sporters ondersteunt met middelen om betere prestaties te leveren, in combinatie met een prettige sportbeleving en meer sportplezier. Zo kan iedere sporter zijn of haar persoonlijke doelen in de sport nastreven en tegelijkertijd zijn of haar grenzen verleggen. Het ontwikkel- en productieproces van Medicc Sports valt in de categorie Medical Devices. Daarom kan Medicc Sports International gebruik maken van de Document Management en de Product File module van Icologiq Elements. Door gebruik te maken van deze modules, kan Medicc Sports International voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een organisatie die medical devices ontwikkelt.

Continue reading

VTTI

VTTI, met als thuisbasis de Rotterdamse haven, is gespecialiseerd in het transporteren en opslaan van olie. De organisatie beschikt daartoe over veertien terminals in alle delen van de wereld – waarvan drie in aanbouw – en runt daarnaast nog enkele projecten. Met Icologiq Elements garandeert VTTI dat alle terminals en projecten volgens dezelfde basisprincipes werken. Met deze kwaliteitssoftware worden bovendien alle onderliggende compliance-processen transparant gemaakt. “De beste manier om te garanderen dat medewerkers veilig werken, is ze regie te geven over hun eigen proces.”

Continue reading

Inari

Inari is één van de meest innovatieve zaadbedrijven ter wereld. Het bedrijf gebruikt genomische en computationele tools om de opbrengst en duurzaamheid van zaden, waaronder maïs en sojabonen, te optimaliseren. Haar doel hierbij is de economische en ecologische aspecten van een geconsolideerde markt in productielandbouw te verbeteren.

Continue reading

De Heus

Koninklijke De Heus, opgericht in 1911, is een internationaal opererende diervoederonderneming. Met meer dan 50 productielocaties in 15 landen behoort De Heus tot de top 15 van diervoederleveranciers ter wereld. Deze productielocaties worden centraal vanuit Ede aangestuurd. “Voordat we met Icologiq in zee gingen, opereerden productielocaties op het gebied van kwaliteit als losse eilanden, die functioneel rapporteerden aan Ede. Sommige landen gebruikten kwaliteitsmanagementsoftware, terwijl op andere plekken trouw werd gezworen aan Excel. Met Icologiq hebben we een einde gemaakt aan die versnippering”, vertelt Martin Rijnen, Global Director Nutrition.

Continue reading

Corona-Maatregelen verlengd: Digitaal procesmanagement is essentieel

Veel organisaties komen er in deze crisis te laat achter dat zonder goede digitalisering van bedrijfsprocessen een goed functionerende organisatie onmogelijk is. Bedrijven die de kansen en mogelijkheden van online kwaliteitsmanagement en cloudoplossingen altijd hebben benut, ondervinden minder hinder van de huidige situatie dan de organisaties die behoudend zijn met nieuwe ICT-toepassingen. Hierdoor is nu al een splitsing waar te nemen tussen ondernemingen die wel of juist niet kampen met een verlaagde efficiency van hun Managementsystemen.

Continue reading