Contact opnemen Demo aanvragen Informatiepakket aanvragen Aanmelden voor de nieuwsbrief

Risk Management

Risicomanagement is het inzichtelijk maken van interne en externe risico’s. Wilt u hier een proactieve bedrijfsactiviteit van maken? Met de module Risk Management voert u risicomanagement stapsgewijs uit: begin bij het in kaart brengen van risico’s, evalueer ze en zet tegenmaatregelen uit. Schakel met behulp van workflowondersteuning de juiste personen binnen uw organisatie in om deze acties uit te voeren.

Bepaal zelf welke soorten risico’s u vastlegt in de software. Geïdentificeerde risico’s kunt u door middel van een risicomatrix prioriteren. Stel op basis hiervan tegenmaatregelen vast en ken ze aan de juiste personen binnen uw organisatie toe. De software houdt op één platform bij of deze maatregelen effectief zijn. Bekijk rapportages en maak analyses over de risico’s, zodat u knelpunten voor de hele organisatie in kaart brengt.

De voordelen voor uw organisatie:


Wilt u weten wat Risk Management voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze module wordt vaak gecombineerd met:

Continual Improvement
Start verbeteracties op binnen uw organisatie op basis van mogelijke tegenmaatregelen.
Lees meer
Document Management
Als de tegenmaatregel het updaten van een document is, kan er een change request worden ingediend.
Lees meer
Audit Management
De bevinding is bewijs dat het risico bestaat.
Lees meer


Meer weten over onze slimme oplossingen? Neem vrijblijvend contact op!